معرفی من یک هنرمندم:

با اعضای مجموعه من یک هنرمندم آشنا شوید:

علی اصغر کلانتر

علی اصغر کلانتر

موسس من یک هنرمندم

 

دکتری مطالعات تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
کارشناس ارشد پژوهش هنر
کارشناس صنایع دستی

هدیه شکری

هدیه شکری

مدیر مارکتینگ من یک هنرمندم

 

کارشناسی مهندسی عمران
کارشناس ارشد MBA گرایش Marketing

 

پگاه علیپور

پگاه علیپور

مدیر سایت و مشاور مارکتینگ من یک هنرمندم

 

کارشناس صنایع دستی